Facebook Messenger
發送 Facebook Messenger

 

最新開課消息

> 最新消息 > 最新開課消息 > 2021年韓語課程4月17日起新班開課喔!

2021年韓語課程4月17日起新班開課喔!

韓語課程2021年4月17日起陸續開課!!!

上課班別:1. 週一上午班
                  2. 週二夜間班
                  3. 週五夜間班
                  4. 週六下午班

授課教師群:李慧娜老師(韓籍),郭修蓉老師(華裔韓籍),林錦宏(本籍)

►詳情請參閱→
韓語課程開課表